Pargas Stads Wilma har flyttat, ny adress: https://pargas.inschool.fi. Vänligen uppdatera era länkar/bokmärken samt wilma-appen!

Paraisten kaupungin Wilma on muuttanut, uusi osoite: https://pargas.inschool.fi. Ystävällisesti päivittäkää linkit/kirjainmerkit sekä wilma-appia!