SuomeksiEnglish

Välkommen till Pargas stads Wilma-startsida för den svenska skolsektorn. Logga in var så god.

Vad är Wilma?

Wilma är läroanstaltens www-anslutning. Denna Wilma-licens ägs av skärgårdsstaden Pargas, bildningsavdelningen.

I Wilma kan studerande göra kursval, uppfölja sina prestationer, läsa notiser och kommunicera med lärare.

I Wilma kan lärare mata in vitsord och frånvaro, uppdatera personuppgifter och kommunicera med studerande och vårdnadshavare.

Vårdnadshavare till barn inom den grundläggande utbildningen kan via Wilma följa upp och reda ut studerandens frånvaron, kommunicera med lärare via intern post, och läsa skolans notiser.

Wilma används också av läroanstaltens personal, ledning och arbetsplatshandledare.

Logga in i Wilma genom att skriva in ditt användarnamn och lösenord i fälten till höger. Klicka sedan på Logga in -knappen.

Ofta ställda frågor

Vårdnadshavarens Wilma funktioner

Infovideo för skapandet av användarnamn

Har du glömt ditt lösenord?

Ifall din e-postadress finns i läroanstaltens kännedom, kan du återställa lösenordet själv. I andra problemsituationer kontakta sv.wilma@pargas.fi

Logga in

Glömt lösenord?

 

StarSoft Wilma 2.18c © 2000-2015 StarSoft Oy